Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas provozovateli obchodu Maimana, Tereze Inkové, se sídlem Terronská 579/21, 160 00 Praha 6, IČ: IČ 02940817, zapsané u Živnostenského úřadu městské části Praha 6 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala především tyto osobní údaje:

  • jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace nebo firmy

ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace nebo firmy je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účely přímého marketingu (tj. nabízení produktů Správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

COOKIES

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Název Účel Expirace
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Cookies třetích stran Google Adwords Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting) 365 dní
Cookies třetích stran Pixel Facebook Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dní

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce:

  • e-mail: info@maimana.cz
  • adresa: Tereza Inková, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6.

OSOBY S PŘÍSTUPEM K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i třetí osoby, zejména IT, právní a marketingoví poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Případně to mohou být další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatel nevyužívá.

VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.