Informace o zpracování osobních údajů

1. Správcem osobních údajů (dále jen „Správce“) je provozovatel obchodu Tereza Inková, se sídlem Terronská 579/21, 160 00 Praha 6, IČO: 02940817, email: info@maimana.cz.

2. Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

3. Správce zpracovává následující osobní údaje, které kupující poskytuje vyplněním formuláře při nákupu zboží v e-shopu na internetové adrese maimana.cz: jméno a příjmení, telefon, email, adresa, historie nákupu, v případě podnikatele též: IČO, v případě společnosti též: název, sídlo a kontaktní údaje zástupce. Tyto osobní údaje Správce zpracovává v rozsahu nezbytném pro plnění kupní smlouvy s kupujícím po dobu nezbytnou pro uplatnění právních nároků. Tyto osobní údaje Správce zpracovává dále za účelem plnění povinností podle daňových a účetních právních předpisů po dobu vyplývající z těchto právních předpisů.

4. Správce zpracovává výše uvedené údaje společně se statistickými údaji k přímému marketingu (personalizace nabídky, zasílání obchodních sdělení), a to do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním ze strany kupujícího. Nesouhlas lze kdykoliv vyslovit zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce:

  • Adresa: Tereza Inková, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6

Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení lze vyslovit též kliknutím na příslušný odkaz obsažený v obchodním sdělení.

5. Osobní údaje nebudou předány třetím osobám s výjimkou dopravce, správce webu a případně právnímu, daňovému nebo účetnímu poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

6. Kupující má v souladu s Nařízením právo:

  • požadovat od Prodávajícího informaci, jaké osobní údaje o Kupujícím zpracovává,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u Prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • vyslovit námitku proti zpracování osobních údajů (zejména nesouhlas se zpracováním za účelem přímého marketingu) a požadovat výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

COOKIES

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Název Účel Expirace
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Cookies třetích stran Google Adwords Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting) Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Cookies třetích stran Pixel Facebook Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Shromažďování cookies může uživatel webové stránky odmítnout nastavením ve svém webovém prohlížeči.